Møt våre psykologer på nett

Les mer om våre psykologer og velg den som passer for deg. Alle våre psykologer har norsk autorisasjon og jobber daglig med svært varierte problemstillinger. 

Psykolog på nett. Bestill psykologtime. Snakke med psykolog. Online psykolog
Psykolog Vidar Kristiansen i Psykologkontakten. Psykolog på nett.

Vidar tar ikke imot nye klienter for øyeblikket. Vidar er utdannet psykolog ved universitetet i Oslo, og spesialiserer seg innen rus- og avhengighetspsykologi. Han har god erfaring med å hjelpe personer som opplever utfordringer knyttet til avhengighet, angst- og depresjon, selvfølelse, traumer og det å stå i krevende livssituasjoner. Vidar er opptatt av å jobbe med hvordan vi bedre kan forstå oss selv, våre reaksjoner, tanker og følelser. 

Online terapi. Samtaleterapå på nett. Bestill psykologtime. Psykolog

Caroline er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø, og har jobbet mye med temaer som selvfølelse, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og opplevelse av utenforskap. Hun har bred erfaring fra både akuttteam, psykiatrisk poliklinikk og habilitering. Caroline spesialiserer seg i habliliteringspsykologi, og er opptatt av hvordan samspillet mellom personlige og miljømessige faktorer påvirker hvordan vi har det. 

Design uten navn (8)_edited_edited_edite
Psykolog på nett. Bestill psykologtime. Snakke med psykolog. Online psykolog
Psykolog på nett Danielle Legland i psykologkontakten

Danielle jobber til daglig med arbeidsrettet behandling av angst og depresjon ved Frisk spesialist. Hun spesialiserer seg innenfor allmenn - og samfunnspsykologi, og har god erfaring med å behandle en rekke psykiske vansker. Danielle møter deg med engasjement og interesse, og er opptatt av å skape trygge rammer for det digitale terapirommet.

Psykolog på nett. Bestill psykologtime. Snakke med psykolog. Online psykolog
Bestill psykologtime hos psykolog Kjærsti Marthinsen. Snakke med psykolog. Psykolog på nett. Online psykolog. Psykologkontakten.

Kjærsti jobber til daglig innenfor feltet arbeid og psykisk helse, og har tidligere jobbet både i akutteam og i voksenpsykiatrisk poliklinikk. Hun spesialiserer seg i arbeidspsykologi, og er opptatt av å se helheten i møtet med andre. Hun har mye erfaring med tema som nedstemthet, stress, utbrenthet, angst og krevende livssituasjoner. Kjærsti vil møte deg med omtanke og engasjement, og sørge for at du har en trygg arena der du blir lyttet til. 

Psykolog på nett. Bestill psykologtime. Snakke med psykolog. Online psykolog
Psykolog Marta Johansen i Psykologkontakten. Psykolog på nett. Online psykolog.

Marta er utdannet psykolog ved universitet i Tromsø. Til daglig jobber hun med arbeidsrettet behandling av angst, depresjon, stressmestring, utbrenthet og livsstilsendring m.m.  Marta er opptatt av hvordan kropp, sinn og ytre faktorer påvirker hvordan vi har det. Hos Marta vil du bli møtt med åpenhet og engasjement. 

Psykolog på nett. Bestill psykologtime. Digital psykolog.
Psykolog på nett Katrin Borgen i Psykologkontakten

Katrin tar ikke imot nye klienter for øyeblikket. Dersom du er tidligere klient av Katrin kan du logge deg inn via Easypractice og sende en melding med forespørsel om time.

Katrin har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten og har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser. Katrin møter sine klienter med respekt, åpenhet og engasjement, og er opptatt av å se hele mennesket i dets aktuelle livssituasjon.

 

Psykolog på nett. Videokonsultasjon. Bestill psykologtime. Snakke med psykolog
Psykolog på nett Maylinn Davidsen i Psykologkontakten

Maylinn tar ikke imot nye klienter for øyeblikket. Dersom du er tidligere klient av Maylinn kan du logge deg inn via Easypractice og sende en melding med forespørsel om time. 

Maylinn jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten der hun hjelper pasienter med mestring av smerter og utmattelse, og behandler psykiske reaksjoner ved langvarige plager og redusert hverdagsfunksjon. Maylinn møter deg med sitt varme og vennlige vesen, og tilpasser samtalene etter dine behov.

Online psykolog. Snakke med psykolog. Psykolog på nett
Psykolog på nett Bjarne Øverland i Psykologkontakten

Bjarne tar ikke imot nye klienter for øyeblikket. Dersom du er tidligere klient av Bjarne kan du logge deg inn via Easypractice og sende en melding med forespørsel om time.

Bjarne jobber til daglig ved Oslo universitetssykehus og spesialiserer seg innen korttids-psykodynamisk terapi. Han har god erfaring med å hjelpe personer som sliter med nedstemthet, selvkritikk, uro, angst, traumer, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Bjarne er en jordnær nordlending som møter deg med varme og et åpent sinn.

Psykolog på nett. Bestill psykologtime. Ingeborg Berg Nilssen
Psykolog på nett Ingeborg Berg Nilssen i Psykologkontakten

Ingeborg tar ikke imot nye klienter for øyeblikket. Dersom du er tidligere klient av Ingeborg kan du logge deg inn via Easypractice og sende en melding med forespørsel om time. 

Ingeborg jobber til daglig som kommunepsykolog og spesialiserer seg innen allmenn- og samfunnspsykologi. Hun tilbyr hjelp knyttet til varierte problemstillinger, som angst, depresjon, traumer, livskriser, arbeidsrelaterte utfordringer, selvfølelse, m.m. Ingeborg er opptatt av at de hun møter skal føle seg sett, akseptert og trygg.

Psykolog på nett. Bestill psykologtime.

Silje tar ikke imot nye klienter for øyeblikket. Dersom du er tidligere klient av Silje kan du logge deg inn via Easypractice og sende en melding med forespørsel om time. 

Silje er utdannet psykolog ved NTNU, og er på vei mot å bli spesialist innen allmenn- og samfunnpsykologi. Hun har bred erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Hun har særlig kompetanse innen behandling av stress, angst, depresjon, selvfølelse og relasjonelle problemer. For Silje er det viktig at du føler deg trygg, sett og hørt.

Psykolog på nett Silje Berg i Psykologkontakten

Er du usikker på hvem du skal velge? 

Skriv til oss i chatten eller kontakt oss på tlf. 95928152 for en uforpliktende anbefaling basert på ditt behov.

Du kan lese mer om hvordan psykologtimer på nett fungerer her