top of page
Depresjon depressive symptomer sliten og lei nedstemt hjelp psykolog.jpg

Hva er depresjon?

Depresjon kjennetegnes av tristhet og nedstemthet. Mange opplever at gleden og interessen ved aktiviteter forsvinner. Dårlig søvnkvalitet og endret matlyst er typiske symptomer. Depresjon er en vanlig lidelse, og det er estimert at omtrent 10-20% av befolkningen vil oppleve en depresjon i løpet av livet.

Forekomst av depresjon

I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er depresjon den ledende årsaken til funksjonsfall på verdensbasis. Globalt lider ca. 300 millioner mennesker i alle aldersgrupper av depresjon, og depresjon er en hyppig årsak til sykemeldinger i Norge. De personlige og samfunnsmessige konsekvensene av depresjon er store. Det er estimert at omtrent 10-20% av befolkningen vil oppleve en depresjon i løpet av livet, og at mellom 6 og 12% av befolkningen har depresjon til enhver tid. De vanligste formene for depresjon er mild depressiv episode og moderat depressiv episode. 

Lidelsen kjennetegnes av et senket stemningsleie og en manglende glede over de fleste aktiviteter. Typisk medfølger følelser av tristhet, håpløshet og skyld, og tingene man tidligere interesserte seg for, til og med hobbyer, engasjerer ikke lenger. Mange opplever energiløshet og tretthet, som igjen kan gå utover sexlysten. Å konsentrere seg om studier eller jobb kan også være utfordrende, og mange strever med å ta avgjørelser i hverdagen. Man kan føle seg lettere irritert enn vanlig, og kan begynne å isolere seg mer sosialt. Personer med depresjon kan oppleve forstyrrelser i søvnen (søvnløshet, tidlig oppvåkning eller sovende) og i spiseatferd (appetittendringer, vekttap eller gevinst). Vedvarende fysiske symptomer kan også forekomme, dette inkluderer bla. hodepine, fordøyelsesforstyrrelser og kroniske smerter. Det er heller ikke uvanlig at depresjonen drar med seg tanker om død eller selvmord. Heldigvis er det bare de aller færreste med depresjon som tar sitt eget liv.

Symptomer på depresjon

Årsaker til depresjon

Årsakene til at en depresjon utvikles er svært individuelt. Man antar likevel at det ofte handler om en kombinasjon av flere faktorer. Eksempelvis kan man tenke seg man kan ha en genetisk disposisjon for depresjon, men at den først blir utløst når det oppstår en vanskelig situasjon i ens liv.

Nedenfor har vi listet noen faktorer som man i fagfeltet mener øker risikoen for å få en depresjon:

 

 • Genetiske disposisjoner: En person kan ha en økt risiko for å utvikle depresjon hvis de har en familiehistorie med depresjon eller andre mentale helseproblemer.
   

 • Tidligere traumer: Mennesker som har opplevd traumer i fortiden, som for eksempel voldtekt, overgrep eller krig, kan ha en økt risiko for å utvikle depresjon.

 

 • Kroniske sykdommer: Personer med kroniske sykdommer, som for eksempel kreft, diabetes eller hjertesykdom, kan være mer utsatt for å utvikle depresjon.

 

 • Stressende livshendelser: Store livshendelser, som dødsfall, skilsmisse, arbeidsløshet eller flytting, kan øke risikoen for å utvikle depresjon.

 

 • Livsstil: Dårlig kosthold, mangel på fysisk aktivitet og overdreven bruk av alkohol eller narkotika kan øke risikoen for å utvikle depresjon.

 

 • Sosiale faktorer: Mennesker som lever under vanskelige kår er mer utsatt for å utvikle depresjon. Her kan faktorer som bosituasjon, jobb og økonomi være utløsende årsaker.

 

 • Medisiner: Noen medisiner, som for eksempel betablokkere og kortikosteroider, kan gi depresjonssymptomer som bivirkning.

 

 • Personlighetstrekk: Mennesker med visse personlighetstrekk, som perfeksjonisme eller pessimisme, kan være mer utsatt for å utvikle depresjon.

 

 • Alder: Risikoen for å utvikle depresjon øker med alderen.

 

 • Kjønn: Kvinner har en høyere risiko for å utvikle depresjon enn menn.

 

 • Ensomhet: Mennesker som føler seg ensomme eller sosialt isolerte kan ha en økt risiko for å utvikle depresjon.


Det er viktig å huske at risikofaktorene for depresjon varierer fra person til person, og at ikke alle mennesker som opplever disse faktorene vil utvikle depresjon. 
 

Selv om alle kan rammes av en depresjon, er det noen ting du kan gjøre for å redusere risikoen for å utvikle lidelsen. Noen tips for å forebygge depresjon inkluderer:
 

 • Unngå overdreven bruk av alkohol og narkotika: Overdreven bruk av rusmidler kan øke risikoen for å utvikle depresjon, så det er viktig å begrense inntaket av disse stoffene.
   

 • Oppretthold en god kostholds- og treningsrutine: En sunn livsstil kan bidra til å holde humøret oppe og redusere risikoen for depresjon. Spis en balansert kost med mye frukt og grønnsaker, og prøv å få tilstrekkelig fysisk aktivitet hver dag.
   

 • Hold deg sosial: Å ha et godt sosialt nettverk kan være en støtte når du går gjennom vanskelige tider, så prøv å være sosial og omgås mennesker du stoler på og trives med.
   

 • Snakk om det: Hvis du føler deg nedstemt eller trist, kan det være lurt å snakke om det med noen du stoler på. Det kan være en venn, familiemedlem eller en helsearbeider. Å dele tanker og følelser kan hjelpe deg med å føle deg bedre.
   

 • Søk hjelp: Hvis du du merker at følelsene tar overhånd og du sliter med å komme i gang med aktiviteter som er gode for deg, kan det være lurt å søke hjelp hos en psykolog. 

Forebygging av depresjon

Behandling av depresjon

Behandling av depresjon avhenger av hva man tenker er den utløsende årsaken. Derfor vil man i de første timene med en psykolog bruke tid på å kartlegge situasjonen og problemstillingen. Trenger man å endre noe i livssituasjonen? Trenger man å jobbe med tankesettet sitt? Er det noen følelser som man ikke har fått kjent på? Kan depresjonen være utløst av noe medisinsk? Er det depresjon, eller er det bare noe som ligner, f.eks utbrenthet? Dette er noen av spørsmålene man må ta stilling til.

Psykoterapeutisk behandling av depresjon retter seg oftest mot bearbeiding av vanskelige følelser og negative tankesett. I tillegg har man ofte et fokus på hvordan man kan komme i gang med aktiviteter som man pleide å like, samt endre forhold i livet som ser ut til å opprettholde symptomer. 

Medisinsk behandling av depresjon innebærer oppstart på antidepressiva. Dette må gjøres i samråd med lege. Hvis du tenker at medisiner er riktig for deg, anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege. 

Depresjon er en svært vanlig lidelse, og det er derfor en tilstand alle våre psykologer har mye erfaring med. Hos oss vil du møte nysgjerrige og faglig sterke psykologer, som har mye kunnskap om depresjon, men som også har stor respekt for at alle mennesker er forskjellige. Psykologene våre kan hjelpe med å kartlegge situasjonen, bidra med nye perspektiver, gi evidensbaserte råd og verktøy, samt skreddersy en behandling som gir mening for deg. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

bottom of page