top of page

 

Personvernerklæring for Psykologkontakten
 

1. Behandlingsansvarlig

Ingeborg Berg Nilssen er på vegne av Psykologkontakten behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, relasjoner til andre familiemedlemmer (foresatte og søsken) og informasjon om hvem som de har som fastlege. Som helsepersonell er vi også pliktig til å journalføre helsehjelpen som gis med de relevante helseopplysningene som måtte inngå i dette. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.påmelding/deltagelse i aktiviteter.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Vi journalfører helseopplysninger relevante for din behandling hos oss, da vi som helsepersonell er forpliktet til dette gjennom helsepersonelloven. All journalføring gjøres inne i vårt krypterte journalsystem, EasyPractice. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Se helsepersonelloven for utgreiing om dette forholdet. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er Whereby (et fullkryptert og sikkert videosystem som følger GDPR-lovgivningen). Vi samarbeider også med EasyPractice, som er et kryptert journalsystem som følger GDPR-lovgivningen. Som helsepersonell har vi også en opplysningsplikt dersom vi blir alvorlig bekymret for ditt eller andres liv og helse. Se helsepersonelloven for flere opplysninger knyttet til dette. 

 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Hva angår journalføring oppbevares journalene til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Avlevering eller deponering bør ikke skje før det er gått minst 10 år etter siste innføring i journalen

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Ingeborg Berg Nilssen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Dessuten benytter vi oss av to-faktor autentitisering og andre standarder for GDPR. Våre samarbeidspartnere, Whereby og Easypractice, følger også GDPR-lovgivningen. Vi i psykologkontakten etterstreber i det lengste å bevare dine personopplysninger trygt og sikkert.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@psykologkontakten.no

 

Psykologkontakten

bottom of page