Marta Johansen

Marta er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø og spesialiserer seg innen arbeidspsykologi. Til daglig jobber hun med arbeidsrettet utredning og behandling, med har tidligere jobbet innenfor både privat- og spesialisthelsetjenesten. 

Marta har erfaring med å jobbe med mange ulike problemstillinger som angst, nedstemthet, stressmestring, utbrenthet, motivasjons- og endringsarbeid, samt livsstilsendring. 

I terapi er Marta opptatt av en helhetlig tilnærming med fokus på hvordan både kropp, sinn og ytre faktorer påvirker hvordan vi har det. Hun bruker elementer fra ulike terapiretninger, og har som mål at du skal få et størst mulig utbytte av samtalene. Hos Marta vil du bli møtt med åpenhet, varme og engasjement. 


 

Psykolog Marta Johansen i Psykologkontakten. Psykolog på nett. Psykolog online.

Psykolog

Uten navn (Video).png

Samtalene kan gjennomføres på pc, nettbrett eller mobil. Psykologen møter deg alltid via sin PC.

Les mer om hvordan det fungerer her