top of page

Hvorfor velge en psykolog på nett?

Les hva forskningen viser. Nedenfor har vi oppsummert de viktigste funnene fra flere metastudier som har undersøkt effekten av digitale psykologsamtaler

Forskning viser at samtaler med psykolog på nett har svært god behandlingseffekt. 

Mange opplever det som mer diskrè å gå til en psykolog på nett.

Studier viser at relasjonen til en online psykolog oppleves som like sterk som relasjonen i tradisjonell ansikt-til-ansikt terapi

Det er lettvint og praktisk. Du kan ha samtalen din hjemme, på hytta, eller hvor enn du befinner deg i verden

Online psykolog, fungerer det?

Hva sier forskningen om effekten av å gå til en online psykolog?

Hvor godt fungerer det å gå til en online psykolog, sammenlignet med fysisk oppmøte?

I en forskningsgjennomgang fra 2021 identifiserte australske forskere 1637 studier som omhandlet bruk av videokonsultasjoner i terapi. Av disse fant de 54 studier som hadde sammenlignet effekten av å møte en psykolog online, kontra å møte en psykolog på kontoret. Alle disse studiene ble grundig gjennomgått av forskerne, med mål om å finne ut om det er effektivt å gå til en online psykolog. De fant at behandlingsutfallet var like godt når folk snakket med en psykolog på nett, som når de snakket med en psykolog på kontoret. Disse resultatene gjaldt på tvers av studiene og på tvers av en rekke psykiske plager, som depresjon, PTSD og ulike angstlidelser. Gjennomgangen konkluderte med at samtaler med en online psykolog er en effektiv og tilgjengelig måte å gå i terapi på.  Funnene støtter tidligere forskningsgjennomganger og metaanalyser som f.eks: Berryhill et al. (2019), Drago et al. (2016), Rees og Maclaine (2015),  og Backhaus et al. (2012). Samlet indikerer disse resultatene at å snakke med en psykolog på nett fungerer godt, både for problemfokuserte og litt "enkle" terapiprosesser, men også i forløp hvor man jobber med mer komplekse tanker og følelser, som for eksempel ved bearbeiding av vanskelige livshendelser og traumer.

Hvordan oppleves relasjonen til en online psykolog?

Fra tidligere forskning vet vi at klientens relasjon til psykologen har stor betydning for behandlingsutfallet. Derfor er det naturlig at mange lurer på hvordan relasjonen påvirkes når man møter en psykolog online. Flere studier har undersøkt dette, og det med lovende resultater. Nevnte  forskningsgjennomgang fra 2021 viste nemlig at klientene som møtte psykologen online opplevde relasjonen som like god som klienter som møtte sin psykolog på kontoret.  De som hadde snakket med en online psykolog rapporterte også at de var like tilfreds med samtaletilbudet, sammenlignet med de som hadde møtt en psykolog på kontoret. Klientene kunne imidlertid bruke litt tid før de ble vant til å bruke videokonsultasjoner, men ved terapiens slutt var de like fornøyde som de som hadde hatt samtaler med fysisk oppmøte.

Utfordringer ved bruk av en online psykolog

Noe forskning peker på at kroppsspråk kan være litt vanskeligere å tyde over nett. Psykologene våre møter deg derfor alltid via sin PC, og er påpasselig med at avstanden til kameraet hverken er for lang eller for kort. Når du booker en time til online psykolog hos oss, kan du selv velge om du ønsker å bruke PC, nettbrett eller mobil. Dersom du tenker det er viktig for terapien at psykologen får sett mest mulig av kroppsspråket ditt, anbefaler vi imidlertid at du bruker PC. En annen utfordring med å bruke en online psykolog kan være de tekniske løsningene. Forskning viser at tilfredsheten blant klienter synker dersom man plages med teknikken. Dette har vi forsøkt å overkomme med å bruke svært enkle løsninger, som kun krever at du klikker på en lenke (samtidig er det helt trygt og GDPR-kompatibelt). Selv uten noe særlig erfaring med videokonsultasjoner fra tidligere, skal det være enkelt å booke og gjennomføre en time med en av våre online psykologer.  Til slutt er det verdt å nevne at man foreløpig ikke vet nok om behandlingeffekten hos grupper med alvorlig selvmordsfare eller psykoselidelser, da det ikke er tilstrekkelig studert. Vi anbefaler derfor at du heller oppsøker din fastlege dersom du strever med dette. Ved behov for akutt hjelp kontakt legevakt på tlf. 116117. 

Oppsummering

 • Å gå til en online psykolog er like effektivt som å gå til en psykolog med fysisk oppmøte. Dette gjelder på tvers av en rekke psykiske plager og man finner disse resultatene i mange studier. 
   

 • Relasjonen til en online psykolog oppleves som like god som relasjonen til en psykolog man møter på kontoret. 
   

 • Online terapi egner seg både for "enkle" og problemfokuserte terapiprosesser, så vel som mer dyptgående prosesser hvor komplekse følelser og tanker tas i betraktning (som f.eks ved traumer eller vanskelige livshendelser)
   

 • Noe forskning tyder på at kroppspråk kan være vanskeligere å tyde online. Derfor møter våre psykologer deg alltid via sin PC, og er påpasselig med at kameravinkelen ikke er for nær eller for langt unna. Vi oppfordrer deg til å bruke PC i tilfeller hvor det er verdifullt at psykologen kan se mer av kroppsspråket ditt. 
   

 • Det er foreløpig ikke gjort tilstrekkelig forskning på behandlingseffekten av klienter med alvorlig selvmordsproblematikk eller psykoselidelser. Dersom du strever med dette anbefaler vi at du heller oppsøker din fastlege. For akutt hjelp, ring legevakt på tlf: 116 117

eller

bottom of page