top of page

Kjærsti Marthinsen

Psykolog

Kjærsti tar dessverre ikke imot nye klienter for øyeblikket. Kjærsti er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø, og jobber til daglig innenfor fagfeltet arbeid og psykisk helse. Tidligere har hun jobbet i både akutteam og i voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN. Hun spesialiserer seg i arbeidspsykologi, med fokus på forebygging av sykefravær og tilbakeføring til arbeid.

Kjærsti bistår deg gjerne med utfordringer knyttet til nedstemthet, stress, utbrenthet, arbeidsrelaterte problemstillinger eller om du står i en krevende livssituasjon. I tillegg har hun mye erfaring med utredning og behandling av angst, med spisskompetanse på tvangslidelse (OCD).

 

Kjærsti har forankring i kognitiv terapi, men er opptatt av at dere sammen finner en passende måte å jobbe på. For Kjærsti er det helhetlige perspektivet viktig, eksempelvis ved å se sammenhengen mellom den psykiske og fysiske helsen, hvordan man har det på studier/jobb og hvilke relasjoner man har til menneskene i livet sitt. Kjærsti møter sine klienter med omtanke og nysgjerrighet og vil legge til rette for trygghet og åpenhet i samtalene. 

Psykolog på nett_Kjærsti Marthinsen_psykolog online_psykologkontakten.jpg

💡
Fullbooket

Samtalene kan gjennomføres på pc, nettbrett eller mobil. Psykologen møter deg alltid via sin PC.

Les mer om hvordan det fungerer her

bottom of page