top of page
Parterapi når bør man oppsøke psykolog psykologkontakten parterapi på nett hjelp i forhol

Om parterapi

Parterapi er en form for terapi der par arbeider med en terapeut for å forbedre forholdet sitt. Parterapi kan være nyttig for par som sliter med kommunikasjon, konfliktløsning, følelsesmessige utbrudd, eller andre utfordringer i forholdet. 

Hvorfor gå i parterapi?

Parrelasjonen er en av de viktigste relasjonene vi har. Det er derfor mange gode grunner til at folk velger å gå parterapi. Noen gjør det for å løse konflikter eller kommunikasjonsproblemer i forholdet, mens andre ønsker å forebygge fremtidig grums. Det er heller ikke uvanlig at faktorer som sykdom, psykisk lidelse, tap av nære personer, eller behov for foreldreveiledning bringer folk til parterapi. 

Parterapi er en anledning til å få et blikk på parforholdet utenfra. Dette kan være svært nyttig, da par har en tendens til å kjøre seg fast i noen relasjonelle mønstre, som de ikke alltid er bevisste på. Parterapi gir en mulighet til å identifisere disse mønstrene og forsøke å endre de til det bedre. Tiden i parterapi er tid dere setter av til å snakke om forholdet, noe som ofte kan være vanskelig å få gjort på egen hånd. Typisk ønsker man å unngå vanskelige tema når man endelig har litt tid sammen, noe som kan føre til at problemene bare vokser seg større. Parterapi kan være en måte å få snakket om det usagte, slik at dere kan komme nærmere som partnere. 

 

Lurer du på om dere trenger parterapi? Nedenfor har vi listet opp noen varsellamper i forholdet: 
 

 • Dårlig kommunikasjon eller manglende evne til å løse konflikter.
   

 • Følelsesmessige utbrudd eller sinneutbrudd.
   

 • Passiv aggressivitet.
   

 • Stadige stikk og negative bemerkninger om hverandre.

 

 • Uenighet om viktige beslutninger eller forventninger i forholdet.
   

 • Mangel på intimitet eller nærhet.
   

 • Følelser av avstand eller frafall mellom partnere.

Varsellamper i parforholdet

Hva kan dere gjøre selv?

Det er viktig å huske at ingen parforhold er perfekte, og at det er helt normalt å ha uenigheter og konflikter. Stress eller belastninger fra andre områder av livet kan også forverre eksisterende uenigheter. Det er derfor viktig for alle parforhold å lære seg å håndtere konflikter.

Her er noen tips for å løse konflikter i et parforhold på en konstruktiv måte:

 

 • Prøv å forstå den andres perspektiv og årsaken til konflikten.

 

 • Snakk åpent og ærlig om dine følelser og bekymringer.

 

 • Lytt aktivt til den andres synspunkter, og prøv å sette deg i deres sted.

 

 • Unngå å gjøre anklager eller skylde på den andre for konflikten.
   

 • Prøv å finne en løsning som tilfredsstiller begge parters behov og ønsker.
   

 • Hvis dere ikke klarer å bli enige, prøv å ta en pause og kom tilbake til problemet senere med friske øyne.

 

Ved bestilling av time vil du motta en lenke til samtalerommet med psykologen du har valgt. Dersom dere ønsker å sitte på hver deres PC, kan du bare kopiere lenken du mottar på mail og dele den med partneren din. 

I hovedsak er det tre måter man kan gjennomføre en parterapi-konsultasjon på:

 

 1. Dere sitter i samme rom og benytter samme PC.
   

 2. Dere sitter i ulike rom og benytter hver deres PC (husk å dele lenken med hverandre)
   

 3. Dere sitter i samme rom og benytter hver deres PC (husk å dele lenken med hverandre)
   

Videoløsningen vi benytter oss av har utviklet en ny teknologi som gjør at alternativ 3 fungerer mye bedre enn tidligere. Dette har de gjort ved å gjøre følgende:
 

 • De fanger kun opp lyden fra mikrofonen som er nærmest den deltakeren som snakker.
   

 • De blokkerer stemmene til deltakerne som sitter i samme rom fra å bli spilt tilbake gjennom høyttalere i nærheten, noe som eliminerer irriterende ekko. 
   

 • Alle i møtet kan bruke sin egen bærbare datamaskin, med mikrofonen på, enten de er i samme rom eller om de blir med eksternt.


Som ved alle samtaler hos Psykologkontakten utføres videokonsultasjonene via en sikker og kryptert forbindelse.

Hvordan fungerer parterapi over nett?

Kan jeg gå alene i parterapi?

Dersom man ikke får med seg partneren sin til parterapi, kan det noen ganger være gunstig å se på egne atferdsmønstre, følelser og tanker i forbindelse med forholdet man er i. Dette er en vanlig grunn til å oppsøke individualterapi. En begrensning er imidlertid at man i terapien ikke får jobbet med den andre parten i forholdet. Men dette kan endre seg over tid, kanskje vil partneren din være mer åpen for det etter en stund? 

Per i dag har vi to psykologer som tilbyr parterapi hos oss. Disse er psykologspesialist Ove Lintvedt og psykolog Silje Berg. Begge har lang erfaring med å møte par, og vil møte dere med nysgjerrighet, varme og kunnskap. Sammen med deres terapeut finner dere et fokus som vil være hjelpsomt for dere som par. Lykke til!

 

Hvordan kan vi hjelpe dere?

bottom of page