top of page

Maren Svendsberget

Psykolog

Maren er utdannet psykolog ved Aarhus universitet i Danmark og jobber til daglig ved en voksenpsykiatrisk poliklinikk tilknyttet Oslo Universitetssykehus. Hun har bred erfaring innen psykisk helsevern og er opptatt av en helhetlig tilnærming til behandling.

Maren har særlig erfaring i behandling av ulike angstlidelser som eksempelvis panikkangst, OCD, sosial fobi, helseangst og traumeproblematikk. Hun har kompetanse på EMDR (spesifikk traumebebehandling) og anvender teori og prinsipper fra blant annet kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Maren har også jobbet mye med plager som bekymring, selvkritikk og sorgreaksjoner og er opptatt av hvordan mennesker forholder seg til slike opplevelser.

 

Maren er en engasjert terapeut som er interessert i den enkeltes opplevelser og er opptatt av å skape et trygt rom for sine klienter.

Psykolog nett Maren Svendsberget online psykolog videokonsultasjon terapi på nett.jpg

💡
Tilbyr timer på ettermiddag- og kveldstid med mulighet for ukentlig oppfølging.

bottom of page