top of page

Ove Lintvedt

Ove er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han er opptatt av hvordan kropp, sinn og ytre faktorer påvirker hvordan vi har det, og er åpen og nysgjerrig på den han møter.

Ove har jobbet mye med tema som angst, depresjon, traumer, eksistensielle tema, smerter, utmattelse/utbrenthet, stress, relasjonelle utfordringer og selvfølelse. Helheten i livssituasjonen er viktig i arbeidet.

 

Ove har erfaring fra traumepoliklinikk, korttidsterapi, barn/ungdom, parterapi, sinnemestring, fengsel og sikkerhetspsykiatri. Han har erfaring med Kognitiv terapi, Basal eksponeringsterapi (BET), Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), parterapi (PREP), Narrativ terapi, sinnemestring (Brøset), traumebehandling, mindfulness, terapi med tolk, terapi med engelskspråklige pasienter.

 

I terapiforløp er Ove opptatt av å skape en bedre forståelse av livssituasjonen og hvordan utfordringer påvirker helheten i det vi står i. Fokus vil være forankret i her og nå opplevelsen, for å kunne rette fokus fremover. 

Psykolog på nett Ove Lintvedt i psykologkontakten online terapi videokonsultasjon med priv

Psykologspesialist

📚 Spesialist i klinisk voksenpsykologi 
💡 Mulighet for ukentlig oppfølging, på ettermiddag og kveldstid. 

bottom of page