top of page

Sondre Henden

Psykolog

Sondre er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og spesialiserer seg innen samfunn- og allmennpsykologi. Ved siden av å være psykolog i Psykologkontakten jobber han som behandler og fagansvarlig i lavterskeltjenesten Rask Psykisk Helsehjelp (RPH).

Sondre har flere års erfaring med lavterskel psykologisk behandling av de vanligste psykiske plagene som angst, depresjon, søvnplager og enkeltstående traumer. Han har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og anvender i tillegg metoder fra metakognitiv terapi og ACT (aksept- og verdibasert atferdsterapi). Felles for disse metodene er en solid tro på ta i bruk menneskenes iboende ressurser og verdier for å skape endringer i en positiv retning.

Sondre møter deg åpenhet, nysgjerrighet og varme, og vil skape et trygt rom for deg og det du har med deg.

Psykolog sondre teig henden som psykolog på nett for Psykologkontakten

💡
Tilbyr timer på kveldstid, med mulighet for ukentlig oppfølging.

bottom of page