top of page

Katrin Borgen

Katrin er i permisjon og er derfor ikke tilgjengelig for booking per i dag. Borgen er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten og har bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske vansker hos voksne.
 
Katrin har arbeidet særlig mye med ulike angst og bekymringsrelaterte vansker, samt utfordringer knyttet til personlighetsstruktur. Hun har også erfaring med ulike behandlingstilnærminger, hvorav blant annet Mentaliseringsbasert terapi og kognitiv atferdsterapi. Katrin møter sine klienter med respekt, åpenhet og engasjement, og er opptatt av å se hele mennesket i dets aktuelle livssituasjon. Hun er også fleksibel i sin tilnærming og tilpasser samtalene til klientens ønsker og behov.

På dagtid arbeider Katrin fulltid ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø, og har hovedsakelig anledning til samtaler ved Psykologkontakten på ettermiddag og kveldstid. Katrin tar permisjon fra 16. april og vil ikke være tilgjengelig for samtaler eller booking etter dette.

Psykolog på nett_Katrin Borgen_psykolog online_psykologkontakten.jpg

Psykolog

bottom of page