top of page
Depresjon test psykolog på nett madrs psykologkontakten symptomer depresjon test deg selv.

Selvtest depresjon

Denne testen baserer seg på Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), hvilket er et hyppig brukt og godt validert verktøy for kartlegging av depressive symptomer. Formålet med testen er å gi et bilde av ditt nåværende stemningsleie, slik at du kan få en pekepinn på hvor du står. En høy skåre på testen gir ikke grunnlag for å stille en depresjonsdiagnose. En diagnose skal kun stilles av autorisert helsepersonell.

Testen har 9 spørsmål og tar bare et par minutter å gjennomføre.

bottom of page