top of page

Bjarne Øverland

Psykologspesialist

Bjarne Husum Øverland er psykologspesialist og utdannet ved Universitetet i Tromsø. I tillegg til jobben hos Psykologkontakten, jobber han til daglig på en voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus. 

Bjarne har god erfaring med å hjelpe personer som sliter med nedstemthet, selvkritikk, uro, angst, traumer, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. I terapi er han opptatt av å skape trygge rammer for å hjelpe deg med å få et godt utbytte av samtalene. Han er særlig opptatt av å møte deg der du er, og å gi deg rom og tid til å sette ord på det som er vanskelig.

Bjarne har ofte et fokus på følelser i terapi, og har derfor spesialisert seg innen intensiv korttidsdynamisk terapi – en terapiform hvor vanskelige, og ofte blandede, følelser står sentralt. I tillegg jobber han også med EMDR, som er en metode som er spesielt utviklet for effektiv bearbeiding av traumatiske opplevelser. Som person er Bjarne en jordnær nordlending, som møter folk med varme og et åpent sinn.

Psykolog på nett Bjarne Øverland psykolog online psykologkontakten

💡
Tilbyr timer på ettermiddag- og kveldstid, med mulighet for ukentlig oppfølging.

bottom of page