top of page

Bjarne Husum Øverland

Bjarne tar dessverre ikke imot nye klienter for øyeblikket. Bjarne Husum Øverland er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. I tillegg til å være psykolog for Psykologkontakten, jobber han til daglig på en voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus. 

Bjarne har god erfaring med å hjelpe personer som sliter med nedstemthet, selvkritikk, uro, angst, traumer, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. I terapi er han opptatt av å skape trygge rammer for å hjelpe deg med å få et godt utbytte av samtalene. Han er særlig opptatt av å møte deg der du er, og å gi deg rom og tid til å sette ord på det som er vanskelig.

Bjarne har ofte et fokus på følelser i terapi, og spesialiserer seg derfor innen intensiv korttids psykodynamisk terapi – en terapiform hvor vanskelige, og ofte blandede, følelser står sentralt. I tillegg jobber han også med EMDR, som er en metode som er spesielt utviklet for effektiv bearbeiding av traumatiske opplevelser. Som person er Bjarne en jordnær nordlending, som møter folk med varme og et åpent sinn.

Psykolog på nett_Bjarne Øverland_psykolog online_psykologkontakten.jpg

Psykolog

bottom of page