top of page

Toini Kern

Psykologspesialist

Toini fullførte sin utdanning som psykolog i 2006 og er spesialist i klinisk arbeidspsykologi. I tillegg til å jobbe for Psykologkontakten, er hun ansatt som psykolog ved overvektspoliklinikken ved Sykehuset i Tønsberg. 
 

Hun har omfattende klinisk og terapeutisk erfaring med enkeltpersoner, grupper og pårørende. Hun har videreutdanning innen kognitiv terapi, ACT (aksept og forpliktelsesterapi), motiverende intervju og mindfulness/oppmerksomt nærvær.

I sitt arbeid bruker hun hovedsakelig kognitiv atferdsterapi (KAT) og "Acceptance and Commitment Therapy" (ACT), men er også interessert i mindfulness og eksistensiell tematikk. Toini har også erfaring med undervisning og veiledning av både klienter og kollegaer.

Toini møter deg med nysgjerrighet og varme, og er opptatt av å skape et trygt terapeutisk rom. 

Psykologspesialist_Toini_Kern_Psykologkontakten.jpg

💡
Tilbyr timer på kveldstid, med mulighet for ukentlig oppfølging.

bottom of page