top of page
  • Forfatterens bildePsykologkontakten

Psykolog i Harstad: En fullstendig guide til psykologtilbudet i Harstad

Oppdatert: 5. mai

Leter du etter en psykolog i Harstad? I dette innlegget gir vi deg en oversikt over hvilke psykologtilbud som finnes i Harstad, inkludert kommunepsykolog, spesialisthelsetjeneste og avtalespesialister. Til slutt presenterer vi Psykologkontaktens nettbaserte psykologtilbud.


Et oversiktsbilde over Harstad hvor man kan møte en psykolog.

InnholdsfortegnelsePsykologtilbud for barn og unge i Harstad kommune

Kommunen fokuserer først og fremst på forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Dette gjør de ved å samarbeide med andre yrkesgrupper og instanser som jobber med barn, unge, gravide og nybakte foreldre. Psykologene i kommunen driver derfor undervisning og veiledning rettet mot ansatte og foresatte i kommunen, og deltar i tverrfaglige team ved helsestasjonen, førskole og grunnskolen. De arrangerer også noen gruppetilbud.

Gruppetilbud for barn og unge:

  • Bryt Voldsarven: Et 12-timers gruppekurs for foreldre (gravide eller har barn under 5 år) som er vokst opp med vold og ønsker å forebygge videreføring av denne volden til neste generasjon. Kontakt Heggen legesenter for mer informasjon.

  • Blues Mothers: Gruppetilbud for mødre med barn i alderen 0-12 måneder som har det vanskelig i forbindelse med fødsel og spedbarnstid. Les mer om tilbudet her

Oppsøkende ungdomsteam:

Oppsøkende ungdomsteam er et gratis og lavterskel tilbud for ungdom mellom 12 og 25 år. De tilbyr en trygg arena hvor man kan snakke med en voksen om alt som opptar en, enten det er små eller store bekymringer. Les mer om tilbudet her

Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUP Harstad fokuserer på utredning, behandling og forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge. De tilbyr også veiledning, konsultasjoner og opplæring til pasienter, pårørende og fagfolk. Henvisninger vurderes ukentlig av et inntaksteam, basert på informasjonen gitt om sykehistorie, symptomer og tidligere behandlingsforsøk. Utredning og behandlingsmetoder tilpasses individuelt, og samarbeid med familie og andre offentlige instanser er vanlig. Tilbudet er for barn og unge under 18 år og krever henvisning fra fastlege. Les mer om tilbudet her

Psykologtilbud for voksne i Harstad kommune

Det finnes en rekke kommunale og statlige tilbud for voksne som trenger psykisk helsehjelp i Harstad. Nedenfor vil vi presentere noen av dem.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis og lavterskel tilbud i Harstad kommune for voksne over 18 år som ønsker hjelp til å håndtere lettere psykiske helseplager. De tilbyr hjelp med angst, depresjon og søvnvansker. Målet er å gi deg ny innsikt og nyttige verktøy til å mestre dine egne plager. For deg som er i jobb blir et viktig mål å styrke arbeidsevne og forhindre langtidsfravær. Tilbudet er for innbyggere i Harstad kommune. Det er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Tilbudet er ikke egnet for akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Les mer om tilbudet her

Voksenteamet

Voksenteamet i Harstad kommune tilbyr tidsbegrensede tjenester for voksne som trenger hjelp til å håndtere lettere eller tyngre psykiske helseutfordringer. Teamet tilbyr oppfølging, motivasjon og veiledning for å mestre hverdagen. Voksenteamet har et tverrfaglig team med erfarne fagfolk, og tilbyr langvarige forløp over 3 måneder. De har fokus på egenmestring og selvivaretakelse, og hjelper deg å lære deg å leve med dine helseutfordringer. Hvis du er over 18 år og bor i Harstad kommune, kan du ta kontakt med Voksenteamet for gratis og uforpliktende hjelp. Les mer her

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen Harstad er et gratis og lavterskel tilbud for deg over 18 år som ønsker å forbedre dine levevaner. De tilbyr hjelp og støtte til å bli mer aktiv, spise sunnere, sove bedre og slutte med røyk. Frisklivssentralen tilbyr både individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Dette inkluderer blant annet kartlegging av mål og motivasjon, frisklivstrening, kostholdsveiledning, støtte til tobakkavvenning, kurs og temakvelder, introduksjon til friluftsliv, og sosiale møteplasser. Les mer om tilbudet her

HelseIArbeid

HelseIArbeid-senteret i Harstad tilbyr hjelp til personer med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager som ønsker å stå i jobb eller studier. De tilbyr kartlegging av plager og arbeidssituasjon, utredning, veiledning, mestringsstrategier og avgrenset oppfølging hos psykolog, fysioterapeut/lege eller NAV-rådgiver. De tilbyr også gruppebaserte mestringskurs og bedriftstiltak for å fremme inkluderende arbeidsmiljø.

For å få hjelp, snakk med fastlegen din om du ønsker henvisning til HelseIArbeid-senteret. Les mer om tilbudet her

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Voksenpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser for personer over 18 år. Poliklinikken tilbyr kartlegging av symptomer og diagnostisering av eventuelle psykiske lidelser. De tilbyr også ulike former for terapi, inkludert kognitiv terapi, gruppebehandling og medikamentell behandling. De samarbeider med fastleger, NAV, døgnenehet, ambulant akutteam og andre relevante instanser. Poliklinikken er for deg som er over 18 år og har moderate til alvorlige psykiske vansker. Poliklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og prioriterer derfor pasienter med alvorlige psykiske plager og høyt symptom/lidelsestrykk. Du kan få henvisning til poliklinikken fra fastlegen din eller annet helsepersonell. De vurderer alle henvisninger fortløpende, og du vil få svar innen 10 dager. Les mer om tilbudet her

Avtalespesialister i Harstad

Avtalespesialister er privatpraktiserende psykologer som mottar støtte fra staten. De tilbyr vurdering og behandling av en rekke tilstander som ikke krever sykehusinnleggelse, på samme måte som poliklinikker ved sykehus. For å få time hos en avtalespesialist trenger du en henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Kostnadene for deg som pasient er de samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus. Per tidspunkt er det tre avtalespesialister i Harstad:


  • Carl Fredrik Gamst: Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Tilbyr individuell terapi og gruppeanalyse. Ventetid: Opp mot et år.

  • Lise Vang: Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Tilbyr psykodynamisk psykoterapi, kriseintervensjon, utredning og lang- og korttidsterapi. Ventetid: Variabel, generelt ca. 2 år. Unge pasienter prioriteres.

  • Ranie Anita Torsfred: Spesialist i klinisk voksenpsykologi og spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Tilbyr vurdering, utredning og behandling av voksne, konsultasjone og korttidsterapi, jobbfokusert terapi, metakognitiv terapi, klinisk hypnose, integrativ psykoterapi og EMDR/traumebehandling. Tilbyr også Helse i Arbeid-tilbud. Ventetid: 80% Helse i Arbeid: 1-4 mnd, 20% Ordinær: 1-2 år.

Psykologkontaktens digitale psykologtilbud

Psykologkontakten er et nettbasert psykologtilbud som tilbyr samtaleterapi via videokonsulatasjoner for deg over 18 år. Vi startet opp som et lite nettbasert psykologkollektiv under koronapandemien, og vi fikk raskt oppmerksomhet i flere av landets aviser (Avisa Oslo, Nordlys, iTromsø, Harstad Tidende, iHarstadRana Blad). Siden den gang har vi på daglig basis hatt klienter fra hele Norge, fra øst til vest og fra nord til sør.  Dersom du trenger noen å snakke med, og kunne tenke deg å teste ut online terapi, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi har et dyktig team av norsk-autoriserte psykologer som tilbyr konsultasjoner i hverdager og helger, på dagtid og kveldstid. Les mer om oss og hvordan det fungerer her. Hos oss er det ingen ventetid og du trenger ikke henvisning fra fastlege.
36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page