top of page
  • Forfatterens bildePsykologkontakten

Psykologspesialist: Din guide til spesialistutdannede psykologer

Oppdatert: 4. jun. 2023

Er du på utkikk etter en psykologspesialist? Les alt du trenger å vite om psykologspesialister og deres kompetanse. I dette blogginnlegget dekker vi alt fra hva en psykologspesialist er, deres utdannelse og praksis, til ulike spesialiteter og hvordan du kan finne en spesialist som matcher dine behov. Til slutt vil vi presentere Psykologkontaktens psykologspesialister.

Bilde av en psykologspesialist i samtale med en pasient, illustrerer den ekspertise og støtte de kan tilby.


Innholdsfortegnelse


1. Hva er en psykologspesialist?


En psykologspesialist er en psykolog som har minst 11 års utdannelse, og som har oppnådd høy kompetanse innen sitt spesialområde. Dette innebærer at de først har gjennomgått det 6-årige profesjonsstudiet i psykologi, og deretter tatt en 5-årig videreutdanning. Gjennom spesialiseringen har psykologspesialisten gjennomført minst 5 års praksis i ulike psykiatriske poliklinikker og døgnposter, samt avlagt en avsluttende oppgave som omhandler sitt spesialområde.


Spesialist-tittelen er et kvalitetsstempel og en garanti for at psykologen har bred kunnskap, kompetanse og arbeidserfaring på sitt felt. Psykologspesialister har erfaring fra mange områder av helsetjenesten og har vært igjennom et omfattende løp med veiledning.2. Hvorfor velge en psykologspesialist?


Fordelene ved å velge en psykologspesialist inkluderer:


  • Erfaring og ekspertise: En psykologspesialist har omfattende erfaring og dybdekunnskap innen sitt spesialområde, noe som kan bidra til mer effektiv behandling. Dette kan være spesielt viktig hvis du har en kompleks eller spesifikk problemstilling som krever en høy grad av ekspertise.

  • Tilpasset behandling: En psykologspesialist har kunnskap om en rekke terapeutiske tilnærminger og kan tilpasse behandlingen for å møte dine spesifikke behov og mål.

  • Høyere kvalitet på tjenestene: Spesialistutdannelsen sikrer at psykologspesialisten har gjennomgått grundig opplæring og veiledning, noe som skal bidra til høyere kvalitet på tjenestene de tilbyr.

3. De ulike psykologspesialistetene:


I Norge har vi psykologspesialister innen mange ulike fagområder, disse inkluderer:

3.1 Psykoterapi

En spesialist i psykoterapi er en psykolog som har dedikert sin videreutdanning til å bli en ekspert innen samtaleterapi. Denne gruppen har dybdekompetanse i å drive evidensbasert behandling innenfor sin valgte tilnærming. Formålet er å kunne hjelpe mennesker med psykiske plager som angst, depresjon, stress og andre psykiske helseproblemer som påvirker dagliglivet.

3.2 Voksenpsykologi

En spesialist i klinisk voksenpsykologi er ekspert på diagnostisering og oppfølging av voksne med psykiske lidelser. En spesialist i klinisk voksenpsykologi har gjennomgått praksis i flere deler av spesialisthelsetjenesten, og har sådan erfaring fra døgnavdeling, arbeid med barn og unge, samt poliklinikk for voksne.

3.3 Eldrepsykologi

En spesialist i eldrepsykologi jobber med å forstå og behandle de psykologiske og kognitive utfordringene som er spesifikke for eldre voksne. Dette kan inkludere demens, depresjon, angst, søvnproblemer og tilpasning til aldersrelaterte endringer i livet. Eldrepsykologer arbeider ofte tett sammen med andre helsepersonell for å støtte den eldres helhetlige helse og trivsel.

3.4 Organisasjonspsykologi

En spesialist i organisasjonspsykologi fokuserer på hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de kan forbedres. De arbeider med organisasjoner for å øke effektiviteten, forbedre kommunikasjon, utvikle ledere, og styrke samarbeid og teamarbeid. Organisasjonspsykologer kan også arbeide med endringsledelse, strategisk planlegging og organisasjonsutvikling.

3.5 Arbeidspsykologi

Arbeidspsykologi fokuserer på å forstå individets styrker, motivasjon og muligheter for vekst i arbeidslivet. En spesialist innen arbeidspsykologi kombinerer denne innsikten med ekspertise innen psykisk helse, vurdering og behandling. Formålet er å støtte deltakelse i arbeidsmarkedet; bidra til at folk kommer inn og tilbake til arbeidslivet, redusere sykefravær og frafall, og hjelpe til med å skape arbeidsplasser som fremmer helse og velvære.


3.6 Habiliteringspsykologi

En spesialist i habiliteringspsykologi arbeider med å fremme funksjonsevnen og deltakelsen hos personer med funksjonsnedsettelser, lærevansker eller utviklingsforstyrrelser. De bidrar til å utvikle ferdigheter og tilrettelegge for tilpasning og inkludering i samfunnet.

3.7 Samfunn- og allmennpsykologi

En spesialist i samfunn- og allmennpsykologi jobber på individ-, system- og samfunnsnivå. Dette innebærer at de fokuserer på både enkeltpersoner, organisasjoner og det større samfunnet. Disse psykologene jobber ofte på systemnivå, for eksempel kommunalt, hvor de fokuserer på hvordan de kan støtte og ivareta befolkningens psykiske helse på individ og gruppenivå. Dette innebærer ofte at de har en hverdag som både innebærer klinisk arbeid med pasienter og utforming av tiltak for å fremme psykisk helse på gruppenivå.

3.8 Familiepsykologi

En spesialist i familiepsykologi fokuserer på å forstå og behandle problemer og utfordringer som oppstår i familier og parforhold. De arbeider med å forbedre kommunikasjon, løse konflikter og styrke familiebånd og samhørighet. Familiepsykologer kan bruke en rekke terapeutiske tilnærminger, som familieterapi, parterapi og foreldreveiledning, for å støtte familier og par i deres vekst og utvikling.

3.9 Nevropsykologi

Nevropsykologer arbeider med å forstå og rette tiltak inn mot kognitive, emosjonelle og atferdsmessige endringer som er relatert til hjerneskader, nevrologiske tilstander, sykdommer eller utviklingsforstyrrelser. Nevropsykologer bruker en rekke metoder for å vurdere og behandle klienter, inkludert nevropsykologisk testing, kognitiv rehabilitering og atferdsintervensjoner.

3.10 Barne- og ungdomspsykologi

Barne- og ungdomspsykologer fokuserer på psykisk helse og utvikling hos barn og unge. De arbeider med å diagnostisere og behandle psykiske lidelser og tilstander, samt støtte barn og unge i deres sosiale og emosjonelle utvikling.


3.11 Rus- og avhengighetspsykologi

Rus- og avhengighetspsykologer fokuserer på å forstå og behandle rus- og avhengighetsproblemer. De hjelper klienter med å håndtere avhengighet, endre atferd og utvikle strategier for å opprettholde nøkternhet og forbedre livskvaliteten.

3.12 Klinisk helsepsykologi

En spesialist i klinisk helsepsykologi fokuserer på sammenhengen mellom psykologiske faktorer og fysisk helse. De arbeider med klienter for å hjelpe dem med å håndtere og forbedre deres helseatferd, mestre kroniske sykdommer og forbedre deres generelle trivsel.


4. Hvordan finne riktig psykologspesialist


For å finne en psykologspesialist som passer best for dine behov, kan du følge disse trinnene:


  1. Identifiser dine behov: Vurder hvilke spesifikke utfordringer eller problemer du ønsker hjelp med, og tenk på hvilken type spesialist som best kan hjelpe deg.

  2. Utforsk: Bruk ressurser som Norsk Psykologforening for å finne informasjon om de ulike spesialitetene og finn psykologspesialister i ditt område.

  3. Be om anbefalinger: Snakk med venner, familie, eller helsepersonell for anbefalinger av psykologspesialister de har hatt positive erfaringer med.

  4. Sjekk kvalifikasjoner og erfaring: Når du har funnet en psykologspesialist, undersøk deres kvalifikasjoner, erfaring, og spesialområde for å sikre at de er en god match for dine behov.

  5. Kontakt psykologspesialisten: Dersom du fremdeles er usikker, kan du ringe eller sende en e-post til psykologspesialisten eller klinikken hen er ansatt i for å stille spørsmål. Å starte med en time der man bare tester ut om kjemien stemmer er også et godt alternativ.


5. Møt psykologspesialistene i Psykologkontakten


Hos Psykologkontakten tilbyr vi samtaleterapi over video med erfarne psykologer og psykologspesialister innen ulike spesialiteter. Bli kjent med våre psykologspesialister:


Ove Lintvedt, psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi ved Psykologkontakten.

Ove Lindtvedt Ove har sin utdannelse fra Universitetet i Tromsø og er en psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Han er spesielt god på temaer

som angst, depresjon, traumer, sinnemestring og relasjonelle utfordringer. Les mer om Ove her.

Stine Jonassen, psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi ved Psykologkontakten.

Stine Jonassen Stine er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider med problemstillinger som angst, depresjon, traumer, sorg og stress. Stine har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Les mer om Stine her.


Vidar Kristiansen, psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi ved Psykologkontakten.

Vidar Kristiansen Vidar er utdannet ved Universitetet i Oslo, og er psykologspesialist innen rus- og avhengighetspsykologi. Han har bred erfaring med å hjelpe personer som opplever utfordringer knyttet til avhengighet, selvfølelse, traumer og livssituasjoner. Les mer om Vidar her.


Ole David Brask Ole David er spesialist klinisk voksenpsykologi, og er utdannet fra universitetet i Oslo. Han har lang erfaring som terapeut i privat praksis og i spesialisthelsetjenesten. Les mer om Ole David her.


Konklusjon


En psykologspesialist er en høyt kvalifisert utøver av psykologifaget som har gjennomgått omfattende utdanning, veiledning og praksis i sitt fordypningsområde. Spesialistutdanningen skal forme spesialister som gir høy kvalitet i behandling og som evner å tilpasse sine fremgangsmåter slik at det møter dine spesifikke behov og mål. For å finne en psykologspesialist som passer best for deg, undersøk deres kvalifikasjoner, erfaring og spesialområde, og still gjerne spørsmål for å sikre en god match for dine behov.

1 785 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page