top of page
  • Forfatterens bildePsykologkontakten

Hva gjør en psykolog?

Oppdatert: 9. jul. 2022

I Norge er psykolog en beskyttet yrkestittel. For å kunne kalle seg for psykolog i Norge, må man ta en lang forskningsbasert universitetsutdanning i psykologisk teori og ha gjennomgått klinisk praksis med veiledning. Vanligvis tar det seks år å utdanne seg til psykolog i Norge. Etter endt utdanning må man søke til Helsedirektoratet for å bli autorisert. Det er kun med autorisasjon fra Helsedirektoratet at en psykolog har lov til å praktisere sitt virke. Alle psykologer har taushetsplikt og journalplikt, dette for å ivareta klienters personvern og sikre god kvalitet i behandlingen.


Dersom du har en god venn å støtte deg på, trenger du da en psykolog? Vel, for mange hjelper det å snakke med noen man stoler på. Psykologens spisskompetanse er imidlertid deres kunnskap til å knytte dine vansker opp til forskningsbaserte modeller og teorier, slik at du lettere kan forstå dine indre prosesser. Psykologer har god kunnskap om hvordan vansker kan oppstå, hva som typisk opprettholder dem, og hva man kan gjøre for å få det bedre med seg selv. Til forskjell fra en vanlig samtale, har man ofte et fokus i terapi som man jobber målrettet mot. En psykolog kan hjelpe deg til å sette gode mål for deg selv og til å holde et fokus i samtalen. En psykolog skal alltid være en utenforstående person, slik at hen kan bidra med et utenfra-perspektiv på din situasjon. Videre er psykologer vant til å snakke om vanskelige tema; vi tåler å høre din historie, og vil gjøre det vi kan for at du skal få rom til å kjenne på følelsene dine.


Når kan det være lurt å oppsøke psykolog?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette. Når man oppsøker psykolog via det private markedet er det ingen krav til at man må ha vært gjennom noe vanskelig, eller at man er plaget av mange symptomer. Terapi kan passe like fint for de som ønsker seg en sparringspartner, som de som ønsker mer langvarig psykoterapi. Det er imidlertid en fordel om du har et ønske om en endring og en vilje til å se nærmere på dine tanker og følelser - da vil du antakelig få mest ut av terapien! Fortsatt usikker på om skal ta kontakt med en psykolog? Her kommer noen punkter som kan være et tegn på at du kan ha godt av å snakke med noen: - Du bekymrer deg mye for fremtiden, eller grubler mye over fortiden.

- Du føler at tankene har tatt kontrollen over deg.

- Du føler deg overveldet av følelser.

- Du er mer irritabel, trist eller engstelig enn du pleier å være.

- Du sover dårligere.

- Du har mange kroppslige plager, som ikke kan forklares av en fysisk sykdom.

- Du er selvkritisk, selvdestruktiv og føler deg ofte håpløs eller tom for energi.

- Du blir lett forvirret, opplever svimmelhet og tåkesyn.

- Du har vansker i relasjoner, på jobb eller hjemme.

- Du har mareritt eller påtrengende minner.

- Du har vansker knyttet til selvbilde.

- Du har liten tro på deg selv.

- Du har sluttet å gjøre ting du pleide å like.

- Du sliter med å konsentrere deg.

- Du isolerer deg mer, og trekker deg unna de du er glad i.

Hos Psykologkontakten er det helt uforpliktende å bestille en time. Det er ingen forventning om at du må følge opp med en ny time eller med et lengre terapiforløp - men vi tilbyr selvfølgelig det også. Kom som du er, så tar vi det derfra.


Les mer om våre psykologer her.Commentaires


bottom of page