top of page
 • Forfatterens bildePsykologkontakten

Metakognitiv Terapi: En effektiv behandlingform for psykiske lidelser

Metakognitiv terapi (MCT) er en evidensbasert tilnærming til behandling av psykiske lidelser som angst, depresjon og PTSD. Denne terapiformen fokuserer på å endre måten vi tenker om våre tanker på, og har vist seg å være effektiv for mange pasienter. Les videre for å lære mer om hvordan metakognitiv terapi fungerer, dens fordeler, og hvordan den kan hjelpe deg.


Statuen "The Thinker" som symboliserer dyp refleksjon og metakognitiv terapi.

Innholdsfortegnelse

Hva er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en form for psykoterapi utviklet av professor Adrian Wells. Denne terapien skiller seg fra tradisjonell kognitiv atferdsterapi (CBT) ved at den fokuserer på å endre vår metakognisjon, eller hvordan vi tenker om våre tanker. Mens tradisjonell CBT hovedsakelig arbeider med å endre innholdet av våre tanker, fokuserer MCT på å endre måten vi forholder oss til våre tanker på.

Metakognitiv terapi er basert på teorien om at det er ikke er innholdet av våre tanker som skaper psykiske problemer, men hvordan vi tenker om og reagerer på våre tanker. For eksempel, når en person med angst opplever en bekymringsfull tanke, er det ikke nødvendigvis selve tanken som skaper angst, men måten personen forholder seg til denne tanken på, som kan innebære overdreven grubling eller bekymring.

Hvordan fungerer metakognitiv terapi?

En sentral komponent i metakognitiv terapi er identifikasjonen av det som kalles "Cognitive Attentional Syndrome" (CAS). CAS er et mønster av tenkning som inkluderer vedvarende bekymring, grubling, trusselmonitorering og maladaptive mestringsstrategier. Disse mønstrene tenkes å vedlikeholde og forsterke psykiske plager. Ved å arbeide med å bryte opp CAS, forsøker man å lære folk å redusere sine bekymringer og grubling.

MCT legger også stor vekt på å forstå og endre såkalte "metaantakelser", eller overbevisninger, om våre egne tanker og tankeprosesser. Disse kan deles inn i positive og negative metaantakelser. Positive metaantakelser kan inkludere tanker som "bekymring hjelper meg å være forberedt" eller "grubling hjelper meg å forstå problemet". Negative metaantakelser kan inkludere tanker som "jeg har mistet kontrollen over tankene mine" eller "mine bekymringer vil skade meg". Begge typer metaantakelser antas å bidra til å opprettholde CAS og dermed de psykiske plagene.

En annen viktig del av metakognitiv terapi er oppmerksomhetstrening. Pasientene lærer teknikker for å skifte og kontrollere oppmerksomheten, slik at de kan redusere tiden de bruker på bekymringer og grublinger. Dette kan inkludere teknikker som Attention Training Technique (ATT), som hjelper pasientene med å fokusere på eksterne stimuli i stedet for indre bekymringer.

Metakognitiv terapi er designet for å være en korttidsbehandling. Effektiviteten av metakognitiv terapi er godt dokumentert gjennom en rekke kliniske studier, og det er funnet å være en effektiv behandling for en rekke psykiske lidelser, inkludert generalisert angstlidelse, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og tvangslidelser (OCD).

Fordeler med metakognitiv terapi

 • Rask bedring: Mange pasienter opplever bedring etter bare noen få sesjoner.

 • Langvarige resultater: Teknikker lært i MCT kan bidra til bedring over tid.

 • Redusert risiko for tilbakefall: MCT adresserer grunnleggende tenkemåter, noe som kan redusere sjansen for tilbakefall.

Metakognitiv terapi vs. tradisjonell kognitiv atferdsterapi

Mens CBT fokuserer på å endre innholdet av tankene, fokuserer MCT på å endre forholdet til tankene. Dette innebærer at pasientene lærer å se på sine tanker som mentale hendelser snarere enn fakta, noe som reduserer den emosjonelle påvirkningen.

Hvem kan dra nytte av metakognitiv terapi?

MCT er effektiv for en rekke psykiske lidelser, inkludert:

 • Angstlidelser

 • Depresjon

 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

 • Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

Vanlige teknikker i metakognitiv terapi

 • Detached Mindfulness: Lære å observere tanker uten å bli involvert i dem.

 • Attention Training Technique (ATT): Øvelser for å forbedre oppmerksomhetskontroll.

 • Cognitive Attentional Syndrome (CAS): Identifisere og bryte opp opprettholdende tankemønstre.

Konklusjon

Metakognitiv terapi tilbyr en effektiv og evidensbasert tilnærming til behandling av mange psykiske lidelser. Ved å fokusere på å endre vår relasjon til våre tanker, kan MCT hjelpe pasienter med å bryte fri fra mønstre av bekymring og grublerier, og oppnå langvarig bedring. Flere av våre psykologer i Psykologkontakten har kompetanse på metakognitiv terapi. Les mer om oss her, og ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på om vi kan hjelpe deg.10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page