top of page
  • Forfatterens bildePsykologkontakten

Følelser - En dypere forståelse av våre emosjonelle opplevelser

Følelser er en integrert del av menneskets liv og påvirker både våre tanker og handlinger. De spiller en sentral rolle i våre sosiale relasjoner, våre beslutninger og i vår psykiske helse. I dette blogginnlegget vil vi utforske konseptet med følelser, deres funksjoner, ulike typer følelser, hvordan de kjennes i kroppen og hvordan vi kan håndtere dem på en sunn måte.


Hva er følelser?

Følelser er komplekse psykologiske tilstander som involverer subjektive opplevelser, fysiologiske reaksjoner og atferdsmessige responser. De hjelper oss å navigere i verden og håndtere ulike situasjoner ved å påvirke våre valg og prioriteringer. Følelser kan være positive, negative, eller blandet, og kan variere i intensitet og varighet.


Funksjoner av følelser

Ulike følelser kan gi opphav til en rekke kroppslige reaksjoner, noe som hjelper oss å tilpasse oss og reagere på ulike situasjoner. Følelser har flere viktige funksjoner, som inkluderer:


  1. Kommunikasjon: Følelser hjelper oss å uttrykke våre behov, ønsker og grenser til andre mennesker, og gir oss verdifull informasjon om andres tilstand og intensjoner.

  2. Motivasjon: Følelser kan motivere oss til å handle på bestemte måter, for eksempel å søke nærhet og støtte når vi føler oss triste, eller å unngå farlige situasjoner når vi føler frykt.

  3. Beslutningstaking: Følelser påvirker vår beslutningstaking ved å farge våre oppfatninger og vurderinger, noe som kan lede oss til å foretrekke visse alternativer fremfor andre.


Ulike typer følelser

Følelser kan grovt sett deles inn i to kategorier:


  1. Grunnleggende følelser: Grunnleggende følelser er de mest elementære og universelle følelsene som mennesker og dyr opplever. Disse følelsene er ofte biologisk forankret og tjener som adaptiv respons på ulike situasjoner, som hjelper individer med å overleve og navigere i deres miljø. Grunnleggende følelser er ofte umiddelbare og automatiske, og manifesterer seg gjennom karakteristiske ansiktsuttrykk og kroppslige reaksjoner. Det er bred enighet om at det finnes et sett med grunnleggende følelser, selv om antallet og nøyaktig hvilke følelser som regnes som grunnleggende, kan variere mellom forskere og teorier.

  2. Komplekse følelser: Komplekse følelser er følelser som består av flere komponenter og kan oppleves som sammensatte, nyanserte eller motstridende. De kan involvere en blanding av primære og sekundære følelser, og oppstå som et resultat av flere faktorer, som kognitive prosesser, kultur, sosiale forhold og tidligere erfaringer. Komplekse følelser kan være vanskelige å identifisere og beskrive, da de ofte innebærer flere lag av følelsesmessig respons og kan endre seg over tid. En typisk situasjon hvor komplekse følelser oppstår er når vi bli sinte på noen vi er glade i. Dette kan skape stort ubehag for mange, da spriket mellom disse følelsene er så stort, samtidig som de oppleves på samme tid.

Kroppens respons på følelser – Hvordan ulike følelser påvirker oss fysisk

Følelser påvirker ikke bare våre tanker og handlinger, men også hvordan vi føler oss fysisk. Nedenfor gir vi deg en liten oversikt over hvordan de vanligste følelsene kan kjennes i kroppen.


Glede

Glede er en positiv følelse som er assosiert med en følelse av velvære og tilfredshet. Når vi opplever glede, kan vi kjenne det som en varm følelse i brystet, avslappede muskler og et smil som naturlig kommer frem. Fysiologisk kan glede føre til frigjøring av nevrotransmittere som dopamin og endorfiner, som bidrar til å skape en følelse av lykke og belønning. Glede kan være knyttet til personlige prestasjoner, sosiale interaksjoner, materielle gjenstander eller åndelige opplevelser. Hensikten med glede er å motivere oss til å søke og engasjere oss i aktiviteter og situasjoner som gir oss tilfredsstillelse og velvære.

Tristhet

Tristhet er en følelse som oftest er knyttet til tap, skuffelser eller utfordringer i livet. Når vi opplever tristhet, kan vi kjenne det som en tyngde i brystet, en klump i halsen og tårer som presser på. Hensikten med tristhet er å hjelpe oss med å bearbeide og akseptere tap og endringer, og å søke støtte fra andre. Kroppen kan også reagere med lavere energinivåer og redusert appetitt. Vedvarende tristhet kan føre til frigjøring av stresshormoner som kortisol, som påvirker immunsystemet og kan gjøre oss mer sårbare for infeksjoner.


Sinne

Sinne er en følelse som oppstår når vi oppfatter urettferdighet eller trusler mot oss selv eller andre. Når vi blir sinte, kan vi kjenne det som en økning i hjertefrekvens, stramming av musklene og en følelse av varme i overkroppen og i ansiktet. Hensikten med sinne er å motivere oss til å konfrontere og løse konflikter, sette grenser og beskytte oss selv og våre interesser. Fysiologisk er sinne assosiert med en økning i adrenalin og noradrenalin, som forbereder kroppen for kamp-eller-flukt-responsen. Sinne kan være rettet mot andre mennesker, situasjoner, eller oss selv. Et kjent tegn på sinne er et sint ansiktsuttrykk som involverer sammenklemming av kjeven, rynking av pannen og intens øyekontakt.

Avsky

Avsky er en følelse som oppstår som en reaksjon på noe vi finner ubehagelig, motbydelig, eller farlig, spesielt med tanke på smitte, sykdom eller forurensning. Avsky kan være relatert til mat, fysiske gjenstander, menneskelig atferd, ideer eller sosiale situasjoner. Hensikten med avsky er å beskytte oss fra potensielle trusler og hjelpe oss med å unngå ting som kan skade oss, enten fysisk eller psykologisk. Et av de mest kjente tegnene på avsky er det typiske ansiktsuttrykket som involverer løfting av overleppen, rynking av nesen og sammenklemming av øynene. Dette uttrykket er universelt og kan observeres hos mennesker over hele verden. Avsky kan også ofte føre til ubehag i magen eller kvalme, da kroppen reagerer på den potensielle trusselen. Dette kan føre til at man føler trang til å kaste opp eller unngå den avskyelige gjenstanden eller situasjonen.

Frykt

Frykt er en følelse som oppstår som en reaksjon på en potensiell fare eller trussel. Frykt kan være relatert til fysiske farer, sosiale situasjoner, eller ukjente omstendigheter. Hensikten med frykt er å beskytte oss fra skade og hjelpe oss med å forberede oss på å møte eller unngå farer. Et kjent tegn på frykt er et redd ansiktsuttrykk som involverer vidåpne øyne, løftede øyenbryn og en åpen munn. Frykt kan også føre til rask pust, økt hjertefrekvens og skjelving i kroppen. Fysiologisk aktiverer frykt kamp-eller-flukt-responsen, som øker blodstrømmen til musklene, akselererer hjertefrekvensen og skjerper sansene.

Kjærlighet

Kjærlighet er en kompleks følelse som innebærer nærhet, hengivenhet og omsorg for andre. Når vi opplever kjærlighet, kan vi kjenne det som en varm følelse i brystet, en følelse av trygghet og en trang til å være nær den vi elsker. Fysiologisk er kjærlighet knyttet til frigjøring av oksytocin, et hormon som fremmer sosial tilknytning og samhørighet. Oksytocin kan også bidra til å redusere stress og fremme avslapning.


Skyld

Skyld er en følelse som oppstår som en reaksjon på en opplevd feil eller overtredelse, enten mot andre mennesker, samfunnets normer eller egne verdier. Skyld kan være knyttet til handlinger, unnlatelser eller tanker. Hensikten med skyld er å motivere oss til å lære av våre feil, ta ansvar og rette opp skaden vi har forårsaket. Et kjent tegn på skyld er et bekymret ansiktsuttrykk som involverer rynkede øyenbryn, en nedadgående munnvinkel og unngående øyekontakt. Selv om skyld skal motivere oss til å søke ut mot andre for å reparere de skadene vi har gjort, er dessverre ofte reaksjonen motsatt, og det er ikke uvanlig at folk heller trekker seg unna folk og erstatter trangen til å reparere med skam og selvkritikk.

Overraskelse

Overraskelse er en følelse som oppstår når vi møter uventede eller ukjente situasjoner. Når vi føler oss overrasket, kan vi kjenne det som et øyeblikkelig løft i energi, en rask pust og et rykk i musklene. Hensikten med overraskelse er å få oppmerksomheten vår og hjelpe oss med å tilpasse oss raskt til nye omstendigheter. Et kjent tegn på overraskelse er et overrasket ansiktsuttrykk som involverer løftede øyenbryn, vidåpne øyne og en åpen munn. Overraskelse kan også føre til en rask pust, økt hjertefrekvens og en følelse av opphisselse eller forvirring i kroppen.

Er ikke følelser bare forstyrrende?

For mange kan følelser fremstå som noe abstrakt og forstyrrende i en ellers logisk og travel hverdag. Likevel spiller nok følelser en viktigere rolle i livene våre enn vi liker å tro. Derfor finnes det flere gode grunner til å ha en bevissthet rundt egne følelser. Disse inkluderer:


Følelser gir informasjon: Følelser gir oss verdifull informasjon om oss selv og omgivelsene våre. For eksempel kan frykt signalisere en potensiell fare, mens glede kan fortelle oss at vi gjør noe som er bra for oss. Sinne kan på sin side gi informasjon om at noen har gått over grensene våre. Ved å forstå våre følelser, kan vi ta mer informerte beslutninger og handle på en måte som tjener våre behov og mål.


Følelser påvirker atferd: Våre følelser driver ofte våre handlinger og kan påvirke hvordan vi oppfører oss. Ved å være oppmerksomme på følelsene våre, kan vi identifisere mønstre i vår atferd og gjøre endringer der det er nødvendig.


Følelser bidrar til mental helse: Å ignorere eller undertrykke følelser kan ofte føre til økt stress, angst og andre psykiske helseproblemer. Å forholde seg bevisst til følelsene dine og lære å uttrykke dem på en sunn måte kan bidra til bedre mental helse og velvære.


Følelser hjelper oss å bygge relasjoner: Følelser er en grunnleggende del av menneskelig kommunikasjon og bidrar til å forme og styrke relasjonene våre med andre. Ved å være i kontakt med våre egne følelser og uttrykke dem på en konstruktiv måte, kan vi forbedre våre sosiale ferdigheter og bygge dypere og mer tilfredsstillende forbindelser med andre mennesker.


Selv om følelser kan virke forstyrrende til tider, er de en viktig del av den menneskelige opplevelsen. I stedet for å prøve å ignorere eller undertrykke følelsene dine, kan det være mer nyttig å lære å forstå og akseptere dem, og bruke dem som en kilde til informasjon og vekst.


Håndtere følelser på en sunn måte

Å håndtere følelser på en sunn måte er viktig for å opprettholde god psykisk helse og bygge sterke relasjoner. Her er noen av våre psykologers tips til hva du kan gjøre selv:


Aksepter følelsene dine: Først og fremst, anerkjenn og aksepter dine følelser som en naturlig del av livet. Å prøve å undertrykke eller nekte følelser kan føre til mer stress og problemer senere.


Uttrykk dine følelser: Del følelsene dine med noen du stoler på, som en venn, familiemedlem eller terapeut. Å sette ord på følelsene dine kan hjelpe deg med å forstå dem bedre og gi en følelse av lettelse.


Selvrefleksjon: Bruk tid på å reflektere over følelsene dine, og prøv å forstå årsaken til dem. Dette kan hjelpe deg med å identifisere mønstre og lære hvordan du kan håndtere lignende situasjoner i fremtiden.


Fysisk aktivitet: Engasjer deg i fysisk aktivitet for å redusere stress og forbedre humøret. Trening, yoga eller turgåing kan alle bidra til å lette spenninger og frigjøre endorfiner, som er kroppens naturlige "lykkehormon."


Finn støtte: Søk støtte fra venner, familie eller profesjonelle rådgivere når du trenger hjelp til å håndtere vanskelige følelser. Å vite at du ikke er alene kan være en stor trøst.


Sett grenser: Lær å sette grenser for deg selv og andre for å beskytte din følelsesmessige velvære. Det er viktig å vite når du skal si nei og prioritere egenomsorg.


Konklusjon

Å vite og kjenne hva vi føler er viktig for kunne handle i tråd med våre verdier på en effektiv måte. Å være i kontakt med følelsene våre kan også hjelpe oss med å bygge en større forståelse av oss selv og andre. Å være bevisst ens egne reaksjoner kan også gjøre det lettere å forstå andres, noe som kan hjelpe oss med å styrke våre sosiale bånd. Dessuten synes følelsene å kunne bli en plage for oss dersom vi ignorerer dem over tid. Å stenge av for følelseslivet er sterkt relatert til dårligere psykisk helse. Dersom du kjenner deg fastlåst, avstengt, overveldet, eller bare er nysgjerrig på å skjønne mer av følelsene dine, ønsker vi gjerne å bistå deg. Psykologkontakten tilbyr samtaleterapi med psykolog på nett, og har et dyktig team av norsk-autoriserte psykologer som tilbyr konsultasjoner i hverdager og helger, på dagtid og kveldstid. Les mer om oss og hvordan det fungerer her

Kilder:

Hovedkilden til informasjonen presentert i dette blogginnlegget er artikkelen "Bodily maps of emotions" publisert i 2013 i tidsskriftet PNAS. Senere oppfølgingsstudier har også bekreftet funnene og styrket påstanden om at følelser har en distinkt fysisk manifestasjon i kroppen:267 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page