top of page
  • Forfatterens bildePsykologkontakten

Hva er bipolar lidelse?

Oppdatert: 9. jul. 2022

Livet går opp og ned. Alle mennesker opplever at humøret svinger fra tid til annen, men for noen av oss oppleves disse svingingene som mer intense og langvarige.

Opplever du endringer i stemningsleiet som går utover "normale" humørsvingninger? Har du episoder der du føler deg "høyt oppe" eller er du vedvarende irritabel i minst fire dager av gangen? Blir du samtidig svært snakkesalig og har tanker som raser av sted? Mister du vanlige sosiale hemninger, eller gjør du upassende eller farlige handlinger? Føler du deg opplagt til tross for lite søvn? Blir selvfølelsen din oppblåst i disse periodene? Kanskje har du også episoder der humøret svinger motsatt vei, der du føler deg nedstemt og trist, har redusert energi og redusert evne til å glede deg? Varer disse nedstemte episodene i minst to uker? Hvis du kjenner deg igjen i mange av disse symptomene, kan det være at du har en bipolar lidelse. Bipolar lidelse regnes av mange som den mest arvelige psykiske lidelsen av alle. Studier viser nemlig at sjansen for å utvikle bipolar lidelse øker betraktelig dersom man har noen i familien med denne sykdommen. På verdensbasis ser man også bipolar lidelse er jevnt fordelt, til tross for at psykososiale forhold (som krig, katastrofer, hungersnød, eller velstand) varierer. Bipolar lidelse deles inn i to hovedtyper: type 1 og type 2. Bipolar type 1 karakteriseres av gjentatte episoder med depresjoner og manier, mens bipolar type 2 karakteriseres av gjentatte episoder med depresjoner og hypomanier (aldri manier). Ordet mani refererer til en tilstand av overdreven oppstemthet eller irritabilitet som vedvarer i minst 7 dager. Tilstanden inkluderer ofte flere av symptomene nevnt ovenfor. Hypomani refererer til en mildere tilstand av mani, som varer i minst 4 dager. Mens maniske episoder kan medføre alvorlige konsekvenser for den det gjelder og hens omgivelser (ofte inkluderer dette sykemelding og sykehusinnleggelse), klarer personer med hypomane episoder som oftest å gjennomføre sine ordinære oppgaver. Ved kraftige manier og dype depresjoner kan man oppleve psykotiske symptomer, med vrangforestillinger knyttet til egen storhet i maniske faser, og med vrangforestillinger knyttet til undergang og død i depressive faser. Det kan også forekomme hallusinasjoner, men dette er nokså sjelden. Det er ofte maniene som skaper problemer for omgivelsene, da den rammede kan utføre handlinger som er belastende for en selv og familien. Dette kan f.eks være uheldige økonomiske investeringer/disposisjoner, ukritisk seksuell atferd, handlinger som ødelegger for en selv i jobb og sosialt, eller kontakt med mennesker som man ellers ville holdt seg unna. Det kan også forekomme aggresjon og vold i forbindelse med mani. Psykologisk behandling av bipolar lidelse innbefatter ofte å få god informasjon om lidelsen, kjennskap til egne symptomer og varselsignaler, innarbeiding av kriseplan, etablering av gode rutiner (som regelmessighet i livsførsel og søvn, forhold på jobb eller i hverdagen), kunnskap om forhold som kan øke sannsynligheten for manier/hypomanier (f.eks rus,), samt fokus på hvordan depressive symptomer kan forebygges og reduseres. Det kan også være viktig å få involvert pårørende i behandlingen, da de kan være med på å forebygge og oppdage varselsignaler ved nye episoder med hypomani/mani eller depresjon. Bipolar lidelse kan også behandles psykofarmakologisk, da oftest ved bruk av stemningsstabiliserende medikamenter. Lurer du på om du kan ha en bipolar lidelse? Psykologkontakten vil gjerne hjelpe deg. Vi gjennomfører utredning og behandling på nett. Samtaler med psykolog på nett har vist seg like effektivt som terapi ved fysisk oppmøte. Du kan enkelt booke din psykolog online. Les mer om våre psykologer her

תגובות


bottom of page