top of page
  • Forfatterens bildePsykologkontakten

Alkoholproblemer og psykologhjelp: Forståelse og håndtering av alkoholavhengighet

Lær om alkoholproblemer, hvordan identifisere avhengighet og hvordan en psykolog kan hjelpe deg med å overvinne alkoholrelaterte utfordringer. Finn ut mer om alkoholens påvirkning på hjernen og hvordan du kan takle triggere for alkoholsug.


Innholdsfortegnelse


Alkohol i sosiale lag: Drikker du ofte mer enn du i utgangspunktet hadde tenkt? Må du drikke mer enn tidligere for å oppnå samme virkning? Har du forsøkt å slutte å drikke uten å lykkes? Går drikkingen utover arbeid, parforhold eller fritidsaktiviteter?


Forekomst av alkoholbruk og -problemer i Norge


I følge en internasjonal undersøkelse fra 2019 ligger Norge på andreplass i konsum av alkohol, korrigert for befolkningsstørrelse. Til tross for at disse tallene kan virke avskrekkende, står det likevel bedre til i Norge enn man får inntrykk av. Andelen av de som holder seg helt unna alkohol er nemlig mye lavere i Norge enn i mange andre land - dermed spres antall enheter konsumert på et stort antall mennesker. Vi har derfor få alkoholrelaterte dødsfall i året, sammenlignet med andre land. Likevel er andelen betydelig, hvor dødsfallene de siste ti årene i Norge har variert mellom 350 og 450 personer per år. Tallet er ca. det tredoble av antall trafikkdrepte i året.


Hvordan alkohol påvirker hjernen


Alkohol er effektivt til å øke velbehag og lindre ubehag, da det øker mengden tilgjengelig dopamin i nervecellenes synapser i hjernens belønningsområder. Det gjør at vi kan få en følelse av eufori og lykke ved inntak. Samtidig ser man at aktiveringen i amygdala, ofte omtalt som angstsenteret i hjernen, reduseres ved inntak av alkohol. Ved inntak vil man derfor typisk føle seg roligere og mindre engstelig - samtalene glir lettere, og man blir mindre hemmet av egen konsekvenstenkning (på godt og vondt).


Utfordringer med alkoholbruk og avhengighet


Et høyt alkoholkonsum over tid vil føre til at man utvikler abstinenser dersom man ikke får inntatt alkohol. Disse inkluderer skjelvinger, forhøyet blodtrykk, nedstemthet, økt puls, angst, søvnløshet, eller hallusinasjoner. Dette gjør at det kan være svært vanskelig å slutte dersom man først har fått et alkoholproblem. Typisk vil det heller føre til at man inntar mer alkohol, oftere enn tidligere, også i upassende situasjoner, hvilket kan gjøre rusbruken problematisk i mellommenneskelige relasjoner. Alkohol kan gjøre en impulsiv og å få en til å handle ukritisk. Svingende følelser og nedsatt impulskontroll kan resultere i utagering eller annen dysfunksjonell atferd.


Man fungerer dårligere i arbeid og i familien mens man er påvirket og i tiden etterpå. Dessuten kan man få somatiske helseplager, som følge av rusmiddelets innvirkning på kroppen og manglende ivaretakelse av egen helse. Rusmiddelbruk, og da særlig avhengighet, er en medvirkende årsak til frafall fra skole og vansker med å komme inn i arbeidslivet eller holde på en jobb. Rusmiddelbruk kan dessuten forårsake eller forverre alle psykiske lidelser, fra angst og depresjon, til psykose.


Triggere for alkoholsug og hvordan håndtere dem


Triggere for sug kan være både ytre og indre faktorer. Ytre triggere kan inkludere synet av folk på utekafé med skummende halvlitere på en varm sommerdag, venner som man tidligere har brukt rusmidler sammen med, eller en krangel. Indre triggere for sug kan være irritasjon, tristhet eller engstelse som kan vekke alkoholsug hvis man tidligere har drukket for å komme i bedre humør.


Det er viktig å finne praktiske tiltak for hva du kan gjøre når du møter på russuget. Noen eksempler inkluderer å ringe en støttende venn, ta en tur utendørs, eller engasjere seg i en avslappende aktivitet som meditasjon eller yoga.


Når går det fra normal rusbruk til en avhengighet?


Overgangen fra normal rusbruk til avhengighet kan være gradvis og vanskelig å identifisere. Noen indikatorer på at alkoholbruken kan ha utviklet seg til et problem inkluderer:


  • Stadig økende toleranse for alkohol, som krever mer inntak for å oppnå samme effekt

  • Manglende evne til å kontrollere mengden eller hyppigheten av alkoholinntak

  • Neglisjering av personlige og profesjonelle ansvar på grunn av alkoholbruk

  • Fortsette å drikke til tross for negative konsekvenser for helse, relasjoner og karriere


Hvordan en psykolog kan hjelpe


En psykolog kan tilby støtte og veiledning i prosessen med å overvinne alkoholavhengighet. Gjennom samtaleterapi kan en psykolog hjelpe deg med å identifisere og endre negative tankemønstre, ta tak i underliggende følelser, eller forstå og håndtere ugunstig atferd knyttet til alkoholbruk. Sammen med en psykolog kan man finne gode mestringsstrategier for å håndtere triggere, stress og følelsesmessige utfordringer som kan opprettholde alkoholavhengighet. Mange trenger også støtte i å gjenopprette og styrke de mellommenneskelige relasjonene som kan ha blitt skadet av alkoholbruken.


Ta det første skrittet mot å søke hjelp


Hvis du tror at du, eller noen du er glad i, kan ha et alkoholproblem, er det viktig å søke profesjonell hjelp så snart som mulig. Hvis du opplever å ha et alvorlig alkoholproblem, vil vi varmt anbefale å ta kontakt med din fastlege. En medisinsk vurdering er en viktig faktor for å sikre en trygg og god endring, og alvorlig alkoholmisbruk krever tett medisinsk oppfølging ved avrusning. Dersom du ikke har et alvorlig alkoholproblem, men likevel anser drikkingen som problematisk, eller frykter at problemet skal vokse seg større, kan det være lurt å konsultere en psykolog for å utforske underliggende årsaker. For mange kan alkoholen være en ubevisst/bevisst strategi for å unngå vanskelige følelser, f.eks knyttet til en litt tøff periode, lav selvfølelse, traumer, eller problemer med å håndtere stress i hverdagen.

Alle våre psykologer i Psykologkontakten har erfaring med å jobbe med alkoholrelaterte problemer. Særlig lang erfaring med denne tematikken har våre to psykologspesialister i rus- og avhengighetspsykologi: Stine Jonassen og Vidar Kristiansen. Ved å ta det første skrittet mot å søke hjelp, investerer du i din egen helse og fremtid. Det er aldri for sent å begynne på veien mot et bedre liv uten et alkoholproblem.


Usikker på om du har et alkoholproblem? Test deg selv med det mye brukte kliniske verktøyet AUDIT her.
208 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page