top of page
 • Forfatterens bildePsykologkontakten

Fødselsdepresjon: Når gleden uteblir

Fødselsdepresjon rammer oftere enn mange tror, og kan kaste en mørk skygge over den lykkelige boblen etter fødselen. Denne artikkelen gir deg innsikt i symptomer, årsaker, og den hjelpen du kan få for å overvinne fødselsdepresjon.

Et bilde av en mor og et barn som ser trist ut kan illustrere følelsen av tomhet og håpløshet som er vanlig ved fødselsdepresjon.

Symptomer:

 • Tristhet og nedstemthet

 • Angst og uro

 • Utmattelse og søvnproblemer

 • Konsentrasjonsvansker

 • Irritabilitet og sinne

 • Følelse av tomhet og håpløshet

 • Skyldfølelse og tanker om å være en dårlig mor/far

 • Selvmordstanker eller tanker om å skade barnet

Hvem rammes?

Fødselsdepresjon kan ramme både kvinner og menn, og er mer vanlig enn man tror. I Norge rammes ca. 1 av 10 kvinner og 1 av 20 menn. Symptomene inntreffer som regel innen 4-6 uker etter fødsel. Likevel regnes en depresjon som oppstår i barnets første leveår ofte som en fødselsdepresjon i klinisk praksis.

Fødselsdepresjon er en vanlig lidelse, og det finnes hjelp å få. Husk at du ikke er alene, og at det er viktig å søke hjelp og støtte dersom du trenger det

Årsaker:

Fødselsdepresjon er en kompleks lidelse med mange mulige årsaker. Hormonelle forandringer, en vanskelig fødsel, søvnmangel, stress og omveltningen i seg selv, kan alle være medvirkende faktorer. Tidligere depressive episoder eller traumer kan også øke risikoen, men per i dag kan man ikke peke på en enkelt årsak til at depresjonen oppstår.

Behandling av fødselsdepresjon:

Fødselsdepresjon er en reell og behandlingsbar lidelse. Det finnes mange ulike former for hjelp, som samtaleterapi, antidepressiva og støttegrupper.


 • Samtaleterapi: Psykoterapi, inkludert kognitiv atferdsterapi (KAT) og psykodynamiske terapier har vist seg å være effektive ved fødselsdepresjon.

 • Medisinering: Antidepressiva kan være et godt alternativ, og er særlig aktuelt i tilfeller der depresjonen er alvorlig og andre behandlinger ikke har fungert.

 • Støttegrupper: Å snakke med andre som har opplevd det samme kan være til stor hjelp.

 • Livsstilsendringer: Regelmessig mosjon, et sunt kosthold og god søvnhygiene kan bidra til å forbedre symptomene.

Hjelp og støtte:

 • Helsestasjon: Helsestasjon kan tilby veiledning og støtte til deg og din familie.

 • Fastlege: Fastlegen din kan gi deg henvisning til psykolog eller psykiater, og kan i noen tilfeller skrive ut antidepressiva.

 • Psykolog: Psykologer kan tilby samtaleterapi, enten individuelt eller i gruppe, i privat eller offentlig regi.

 • Støttegrupper: Den finnes en rekke støttegrupper for personer med fødselsdepresjon. Sjekk hva din kommune kan tilby.

Du er ikke alene:

Fødselsdepresjon er en vanlig lidelse, og det finnes hjelp å få. Husk at du ikke er alene, og at det er viktig å søke hjelp og støtte dersom du trenger det.

Andre relevante ressurser:

Ønsker du rask bistand? Våre psykologer og psykologspesialister tilbyr timer på dagtid og kveldstid, med kort ventetid. Les mer om oss og velg den som passer deg best.158 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page