top of page

Danielle Legland

Psykolog

Danielle er utdannet ved Universitet i Tromsø, og ved siden av å være psykolog i Psykologkontakten jobber hun med arbeidsrettet behandling av angst og depresjon ved Frisk spesialist.

Danielle har blant annet erfaring med å behandle nedstemthet, angst, selvbildeproblematikk, livskriser og endring av livsstil ved overvekt. I samtalene møter hun deg med et engasjement og interesse for ditt liv, er og opptatt av å skape rammer som gjør at du opplever det digitale terapirommet som trygt.

Danielle er snart psykologspesialist innenfor samfunn- og allmennpsykologi, og er derfor også opptatt av samfunnsstrukturene vi mennesker lever i, og hvordan disse former oss. Noen ganger kan det være viktig å løfte blikket og se om det er noe i omgivelsene som må endres, for at vi skal få det godt i oss selv. Danielle vil møte deg med respekt og vennlighet, og vil legge alt til rette for en god samtale.

Psykolog-på-nett-Danielle-Legland-psykolog online-psykologkontakten

💡
Tilbyr timer på ettermiddag- og kveldstid, med mulighet for ukentlig oppfølging.

Samtalene kan gjennomføres på pc, nettbrett eller mobil. Psykologen møter deg alltid via sin PC.

Les mer om hvordan det fungerer her

bottom of page