Danielle Legland

Danielle er utdannet ved Universitet i Tromsø, og ved siden av å være psykolog i Psykologkontakten jobber hun med arbeidsrettet behandling av angst og depresjon ved Frisk spesialist.

Danielle har blant annet erfaring med å behandle nedstemthet, angst, selvbildeproblematikk, livskriser og endring av livsstil ved overvekt. I samtalene møter hun deg med et engasjement og interesse for ditt liv, er og opptatt av å skape rammer som gjør at du opplever det digitale terapirommet som trygt.

Hun spesialiserer seg innenfor samfunn- og allmennpsykologi, og er dermed også opptatt av samfunnsstrukturene vi mennesker lever i, og hvordan disse former oss. Noen ganger kan det være viktig å løfte blikket og se om det er noe i omgivelsene som må endres, for at vi skal få det godt i oss selv. Danielle vil møte deg med respekt og vennlighet, og vil legge alt til rette for en god samtale.

Bestill time til psykolog Danielle Legland

Psykolog

Uten navn (Video).png

Samtalene kan gjennomføres på pc, nettbrett eller mobil. Psykologen møter deg alltid via sin PC.

Les mer om hvordan det fungerer her