top of page

Ole David Brask

Psykologspesialist

Ole David er psykologspesialist og utdannet ved universitetet i Oslo, med klinisk voksenpsykologi som spesialitet. Han har mangeårig erfaring fra terapi, rådgivning og undervisning, og har arbeidet med et stort spekter av psykiske vansker, innenfor flere deler av spesialisthelsetjenesten og i privat praksis. 

Ole David anvender ulike terapeutiske tilnærminger, og er opptatt av at tilbudet skal være tilpasset akkurat deg, i et  samarbeid hvor du er med på å forme prosessen.  Ulike terapeutiske retninger tillegger gjerne tanker, følelser og handlinger ulik vekt, og retter innsatsen mer mot det ene enn mot det andre. Ole David er opptatt av at disse elementene likevel henger tett sammen, og at det viktigste alltid er å starte der du er, og der skoen trykker for deg. 

Helt grunnleggende er Ole David opptatt av hva det er som driver deg som menneske, hva det er du verdsetter høyest, og hva som dermed kan gi mening og retning for dine valg framover.

Psykologspesialist_Ole_David_Brask_Psykologkontakten.jpg

💡
Tilbyr timer på dagtid og kveldstid, med mulighet for ukentlig oppfølging.

Samtalene kan gjennomføres på pc, nettbrett eller mobil. Psykologen møter deg alltid via sin PC.

Les mer om hvordan det fungerer her

bottom of page